Kahvenin Osmanlıya Gelişi

Kahvenin Osmanlıya Gelişi
24 Temmuz 2019

Kahve, Kanuni Sultan Süleyman zamanında, (bazı kaynaklara göre 1554 yılında) Tahtakale semtinde Beyaz Arap asıllı Halepli Hakem ve Şamlı Şems tarafından ilk başta seyyar olarak halka sunuldu.

Halk tarafından büyük ilgi gördü ve kahvehanelerin açılmasına vesile oldu. O kadar çok beğenilmişti ki, kahve tiryakileri ona “kara inci” ismini takmışlardı.

Zamanla kahve saraya girmiş ve 4. Mehmed döneminde resmi saray içeceği olmuştur. Hatta devlet erkanına ve gelen konuklara özel kahve yapılması ve sunumu için “kahvecibaşı” makamı oluşmuştur.

Has Akasya Kahve Logo